Tretí ročník Petržalskej super školy

Tretí ročník projektu prináša šesť odborných prednášok v Dome kultúry Zrkadlový háj, vďaka ktorým sa žiaci petržalských základných škôl dostanú k najnovším, veľakrát ešte nepublikovaným, vedeckým poznatkom z rôznych vedných odborov.

Projekt je reakciou na dlhodobú požiadavku zo strany základných škôl venovať zvýšenú pozornosť získavaniu nových informácií. Týmto moderným spôsobom chceme žiakom predostrieť vedu iank, ako ju poznajú zo školských lavíc. Preto motto Petržalskej super školy znie: Veda nie je nuda,“ povedal starosta Vladimír Bajan.

Tretí ročník odštartoval svojou dynamickou prednáškou Dr. Ing. František Simančík, manažér pre vedu a výskum, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, ktorý žiakom porozprával o najmodernejších materiáloch, ktoré vyrobili podľa vzoru prírody a teraz ich využívajú také automobilky ako AUDI či Ferrari.

IMG_1424

1. Najmodernejšie technológie podľa vzoru prírody

O tom, že v mnohých veciach sa môžeme nechať inšpirovať prírodou, porozprával šiestakom Dr. Ing. František Simančík, manažér pre vedu a výskum, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV. Materiály, na ktorých momentálne jeho tím pracuje využívajú také automobilky ako AUDI či Ferrari.
 

3. O lovcoch vírusov

Prednášať siedmakom príde 15. decembra vedúci Oddelenia ekológie vírusov RNDr. Boris Klempa, PhD. z Virologického ústavu SAV. Špičkový slovenský virológ, ktorý pracuje na projekte Európsky vírusový archív, v rámci ktorého vedci nielen hľadajú nové vírusy, ale ich aj študujú a uchovávajú pre budúcnosť. Žiakom porozprával o lovcoch vírusov, ktorých práca je nielen zaujímavá, ale aj nesmierne nebezpečná.
 

5. Mamuty vychádzajú z hmly

Na prednáške mali žiaci možnosť spoznať prácu dokumentátora odborného archívu a kurátora prírodovednej zbierky Balneologického múzea v Piešťanoch Ing. Tomáša Mlynského. Boli v Petržalke mamuty? Ako chutili? Ako vieme ako vyzerali? Podarí sa vedcom s genetikmi “poskladať” živého mamuta? Na toto všetko počas prednášky odpovedal doktorand Ústavu vied o Zemi SAV.

2. Robotika a umelá inteligencia

Existujú dnes roboty, ktoré majú umelú inteligenciu? Čo to znamená? Dokážu sa učiť? Čo všetko a akým spôsobom? Budú našimi otrokmi alebo kamarátmi a nemusíme sa ich báť? Odpovede na tieto otázky prinesie 10. novembra Mgr. Pavel Petrovič, PhD. z Oddelenia umelej inteligencie Katedry aplikovanej informatiky FMFI UK.
 

4. Murárik červenokrídly – celoživotná láska

Zakladateľ „Vtáčieho raja“ doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. z Ústavu ekológie lesa SAV . Vedec, imitátor, ochranca a milovník prírody svojim rozprávaním zaujal viac ako štyri stovky šiestakov. Interaktívna a zábavnými príhodami obohatená prednáška udržiavala deti v neustálej pozornosti. Autor predstavil život svojej celoživotnej lásky, drobného vtáčika murárika červenokrídleho.

6. Zaujímavá slovenčina

O príťažlivosti rodného jazyka presvedčí petržalských ôsmakov PhDr. Sibyla Mislovičová, vedecká tajomníčka Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV.

 

Na januárovej prednáške zverejnia gestori okruhy otázok pre všetky tri ročníky. Žiaci potom budú mať dostatočný čas a priestor pod vedením svojich učiteľov vypracovať projekty v trojčlenných tímoch. Súčasťou každého projektu je aj časť s názvom „Ako som pomohol Petržalke“, kde žiaci opíšu či priložia fotografie ako priložili ruku k dielu pri skrášľovaní, osvete či zlepšovaní podmienok pre život či susedských vyťahov v Petržalke (vyčistili priestranstvo pri škole či dome, pomohli pri separovaní odpadu, vysadili kvety či rozvešali krmítka pre vtákov).

Deväť víťazných tímov čaká opäť trojdňový pobyt na zaujímavom mieste plný osobných stretnutí s vedcami, praktických ukážok a zážitkov pri výletoch do prírody. Každý člen víťazného tímu získa hodnotné ceny, ktoré zabezpečuje každoročne mestská časť Bratislava-Petržalka.

miesto šiestaci siedmaci ôsmaci
1. NÁPADY Z PRíRODY Autorský tím: Michal Zatkalík, Radoslav Marčiš, Vilma Peciarová Vedúci práce: Mgr. Milota Marčišová (ZŠ Holíčska) AJ NAŠE MAMUTY Autorský tím: A Magdaléna Nagyová, Kristína Ivašková, Zuzana Vanovčanová (ZŠ Pankúchova) ROBOTI NA ŠKOLÁCH Autorský tím: E. Karolčík, M. Ličko, J. Zemanovi Vedúci práce: Mgr. Milota Marčišová (ZŠ Holíčska)
2. NAJMODERNEJŠIE TECHNOLÓGIE PODĽA VZORU PRÍRODY Autorský tím: Samuel Svrček, Andrej Šika a David Surkoš Vedúci práce: Táňa Ďuríčková (ZŠ Holíčska) AKO SA MENIL NÁŠ SVET POSLEDNÝCH 250 000 ROKOV Autorský tím: Lea Štaffenová, Kristína Šimková, Adriana Kačalová Vedúci práce: Tibor Darázs (ZŠ Gessayova) PITVA ROBOTA L. Autorský tím: Barbora Javorová, Natalia Kalčíková, Hana Klejová Vedúci práce: Mgr. Macáková Renata (ZŠ Turnianska)
3. MATERIÁL Autorský tím: Fertaľová Nina, Omasta Natali, Tomčovčíková Petra Vedúci práce: Mgr. Dagmar Mikičová (ZŠ Černyševského) EVOLÚCIA Autorský tím: Michaela Sečková, Samuel Hagara, Ester Hagarová Vedúci práce: Tibor Darázs (ZŠ Gessayova) LEGO MINDSTORMS NXT 2.0 Autorský tím: Michal Bokor, Adam Červenák, Dominik Daniel Vedúci práce: Mgr. Zdena Kročanová (ZŠ Prokofievova)

 

Petržalská super škola - organizátori

CVTI

web od 2day