Údržba v mestskej časti | PETRŽALKA MAKÁ

Kolegovia z oddelenia správy verejných priestranstiev pokračujú s čistením ciest III. a IV. triedy, chodníkov a areálov našich škôl od lístia, konárov či odpadkov, údržbou parkovísk, vykonávajú tiež nevyhnutné orezy drevín a opravy na detských ihriskách v správe mestskej časti. Odštartovala tiež tohtoročná kosba.

KOSBA V PETRŽALKE | 2022

V Petržalke odštartovala 5. SEPTEMBRA už šiesta fáza tohtoročnej strojovej kosby. V každej z častí Petržalky (Lúky, Dvory, Háje) kosia dve partie pracovníkov. Okrem toho im v teréne pomáhajú aj naši ruční kosci.

Pohyb našich koscov môžete sledovať TU: kód firmy: petrzalka, meno: kosenie, heslo: kosenie.

 

 

 

VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY | JARNÉ PRISTAVENIE

Naša mestská časť odštartovala v utorok 1. MARCA s tradičným pristavovaním veľkokapacitných kontajnerov. Kontajnery boli pristavované dvakrát týždenne (UTOROK a ŠTVRTOK) od 12:00 do 18:00, a do 7. APRÍLA boli pristavené celkovo v 72 LOKALITÁCH. VIAC INFO nájdete TU.

 

ČISTENIE A ZNAČENIE PARKOVÍSK | 2022

Petržalka sa aj v roku 2022 stará o čistotu svojich parkovísk a značenie jednotlivých parkovacích boxov. Prvá údržba parkovísk prebeblo 4. APRÍLA. Bližšie informácie a harmonogram nájdete TU.

 

PETRŽALSKÍ MAKAČI | Spoznajte našu prácu

 

 

 

 

 

 

 


——————————————————————————————————————————————–

V prípade nečakanej snehovej nádielky je Mestská časť Bratislava-Petržalka na zvyšok zimy pripravená. Viac ako 130 zamestnancov oddelenia správy verejných priestranstiev sa vďaka 34 veľkým strojom, množstvu menšej techniky a 600 tonám posypovej soli postará o bezpečnosť petržalských ciest III. a IV. triedy, chodníkov, nadjazdov, terás, okolia materských a základných škôl a ďalšieho verejného priestranstva.

HORÚCE KONTAKTY NA ZIMNÚ ÚDRŽBU
E-mail: zimnaudrzba@petrzalka.sk
Telefón: 0947 487 487
Napíšte nám cez WhatsApp
Napíšte nám cez Messenger

——————————————————————————————————————————————–

V roku 2021 ste pracovníkov oddelenia správy verejných priestranstiev a ďalších referátov mohli vidieť pri týchto prácach:

Kosenie:
Kolegovia z oddelenia správy verejných priestranstiev ukončili v piatok 22. októbra štvrtú fázu kosby.

Veľkokapacitné kontajnery:
Petržalka už tradične dvakrát do roka, vždy na jar a jeseň, pristavuje pre svojich obyvateľov veľkokapacitné kontajnery, do ktorých je možné umiestniť nadrozmerný odpad. Ide o bezplatnú službu, ktorou chce naša samospráva odbremeniť Petržalčanov najmä od odvozu takéhoto odpadu na vlastné náklady či od komplikovanej a neefektívnej manipulácie s ním. Harmonogram JAR 2022.

Jesenná deratizácia:
Deratizácia sa na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava vykonáva najmenej dvakrát ročne biocidnými prostriedkami určenými a schválenými na tento účel. Harmonogram jesenného kola nájdete TU.

Čistenie ulíc:
Čistenie ulíc od nahromadeného lístia prebieha denne, viac informácií nájdete na našom Facebooku a Instagrame.

Opravy výtlkov na komunikáciách:
Mestská časť odštartovala s opravami cestných komunikácií na Dvoroch 5 a Dvoroch 6 začiatkom augusta 2021. Ide o cesty III. a IV. triedy, pričom medzi prvými bola v rámci balíka 200 m² opravená Gercenova ulica. Bližšie informácie a fotografie z opráv nájdete TU.

Terasy:
Ukončili sme práce v súvislosti s rekonštrukciou terasy na Rovniankovej ulici 14-16, ktoré plynulo nadviazali na predchádzajúce opravy z dielne našej samosprávy pri vchode číslo 12. Spolu sa nám podarilo vymeniť 766 m² rozbitého povrchu za úplne nový v celkovej hodnote 73 797 €. FOTO A VIAC INFO.

Rekonštrukčné a stavebné práce:
Rekonštrukcií sa dočkali naše základné školy na Lachovej a Turnianskej ulici, nové jedálenské a kuchynské priestory má tiež naša ZŠ na Černyševského ulici:

 

Vybudovaná bola tiež nová klubovňa pre petržalských seniorov:
 

Harmonogram čistenia a značenia parkovísk:

48. týždeň47. týždeň46. týždeň45. týždeň44. týždeň | 43. týždeň | 42. týždeň | 41. týždeň | 40. týždeň | 39. týždeň | 38. týždeň | 37. týždeň | 36. týždeň | 35. týždeň | 34. týždeň | 33. týždeň | 32. týždeň | 31. týždeň | 30. týždeň | 29. týždeň28. týždeň27. týždeň26. týždeň | 25. týždeň | 24. týždeň | 23. týždeň | 22. týždeň | 21. týždeň | 20. týždeň19. týždeň18. týždeň | 17. týždeň | 16. týždeň | 15. týždeň

Nové záchytné parkovisko:
Mestská časť Bratislava-Petržalka otvorila nové Záchytné parkovisko Petržalka, ktoré tretej najväčšej slovenskej samospráve pomôže s uprataním ulíc, chodníkov, trávnikov či verejných priestranstiev od nepojazdných a nebezpečných vrakov, ako aj vozidiel vodičov, ktorí opakovane alebo hrubo porušujú pravidlá cestnej premávky a cestného zákona. Či bolo vaše vozidlo odtiahnuté si môžete overiť na telefónnom čísle 0947 487 999. Záchytné parkovisko Petržalka sa nachádza na Kočánkovej ulici 1Viac informácií nájdete TU.

Petržalské ihriská:

Veľká obnova petržalských ihrísk:

 

 

Originálne ihrisko na Rovniankovej:

Nové hokejbalové ihrisko na Hrobákovej

Nový piesok na petržalských ihriskách

Aktualizovaný zoznam prevádzkovaných verejných detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Petržalka

 

K pracovníkom referátu správy verejných priestranstiev môžete byť teraz ešte bližšie. Na linku nižšie nájdete všetky informácie o ich dennom pohybe a činnosti.

Prihlasovacie údaje pre sledovanie údržby smetných košov:

WEBDISPECINK.SK
Kód firmy: petrzalka | Meno: kose | Heslo: kose

Prihlasovacie údaje pre sledovanie pohybu strojov:

WEBDISPECINK.SK
Kód firmy: petrzalka | Meno: kosenie | Heslo: kosenie

 

Fotografie z údržby a prác referátu správy verejných priestranstiev:

web od 2day