Údržba

Údržba v Mestskej časti Bratislava – Petržalka je v plnom prúde od začiatku jari. Kolegovia z oddelenia správy verejných priestranstiev odštartovali s kosbou, orezmi drevín, opravami detských ihrísk a športovísk, čistením a maľovaním parkovísk či prerábkami ciest, chodníkov a budov. Práve na tomto mieste vás pravidelne informujeme o všetkom podstatnom v súvislosti s údržbou v našej Petržalke.

K pracovníkom referátu správy verejných priestranstiev môžete byť teraz ešte bližšie. Na linku nižšie nájdete všetky informácie o ich dennom pohybe a činnosti.

Prihlasovacie údaje pre sledovanie údržby smetných košov:

WEBDISPECINK.SK
Kód firmy: petrzalka | Meno: kose | Heslo: kose

Prihlasovacie údaje pre sledovanie pracovníkov z tímu kosby: 

WEBDISPECINK.SK
Kód firmy: petrzalka | Meno: kosenie | Heslo: kosenie

——————————————————————————————————————————————

Harmonogram čistenia a značenia parkovísk:

30. týždeň | 29. týždeň28. týždeň27. týždeň26. týždeň | 25. týždeň | 24. týždeň | 23. týždeň | 22. týždeň | 21. týždeň | 20. týždeň19. týždeň18. týždeň | 17. týždeň | 16. týždeň | 15. týždeň

Správy a informácie z oblasti údržby:

Nový piesok na petržalských ihriskách

Aktualizovaný zoznam prevádzkovaných verejných detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Petržalka

Kosenie – informácie – 27. týždeň:

Kolegovia z oddelenia správy verejných priestranstiev tento týždeň ukončili druhú fázu kosby v našej samospráve. Väčšina našich trávnatých plôch by mala byť upravená v rámci našich aktuálnych možností. Ak by ste však tento pocit nemali, prosíme, neváhajte nám napísať, napríklad na e-mail podnety@petrzalka.sk alebo cez WhatsApp.

Fotografie z údržby a prác referátu správy verejných priestranstiev:

 

web od 2day