Zasadnutie zo dňa 25.9.2012

Prvá časť: Druhá časť: Tretia časť:

web od 2day