Petržalský parkovací systém

Nahlásiť podnet

Pošlite nám svoje podnety, názory a pripomienky.

Nahlásiť podnet

Petržalka zredukuje počet áut registrovaných do parkovacieho systému. Pribudnú aj návštevnícke hodiny.

Po 15 mesiacoch od zavedenia Petržalského parkovacieho systému prichádza mestská časť so zavádzaním nových pravidiel, ktoré sa dotknú cca 1100 obyvateľov s trvalým pobytom. Podľa novely všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní schváleného v decembri 2020 už rezidenti nebudú môcť využívať výhody bezplatného rezidenčného parkovania, ak majú viac ako 2 vozidlá na jednu osobu a 3 na jeden byt. Reguláciou počtu vozidiel mestská časť reaguje na vzájomnú kompatibilitu s celomestskou parkovacou politikou, ktorá by do platnosti mala vstúpiť v októbri tohto roka.

Informácia o prevádzke MŠ a školských klubov detí pri ZŠ v týždni od 18.01. do 22.01.2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 8.1.2021 oznamujeme, že v týždni od 18.01. do 22.01.2021 budú MŠ a školské kluby detí fungovať nasledovne:
Materské školy
Od 18.01. do 22.01.2021 bude prerušená výchova a vzdelávanie v 23 MŠ, fungovať bude iba MŠ Iľjušinova 1 pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu, a to v čase od 6:15 do 16:30 hod.

Zmena výšky príspevku za MŠ - skvalitnenie vybavenia a adresnejšie financovanie

Suma príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole sa zjednotila pre všetky deti na sumu 40€/dieťa/mesiac/.
Finančné prostriedky (10€), ktoré navýšením vznikli, budú poukázané priamo na účet konkrétnej MŠ.
Materské školy môžu sumu využiť na:
- služby;
- doplnenie spotrebného materiálu (hygienické potreby, pranie posteľnej bielizne, nákup tonerov, drobný inventár pre potreby detí);

Zmena v parkovacej politike

Od nového roka vstúpila do platnosti novela VZN o dočasnom parkovaní, v ktorej miestni poslanci schválili (okrem iného) aj redukciu vozidiel pre rezidentov.

Informácia o prevádzke MŠ a školských klubov detí pri ZŠ v týždni od 11.01. do 15.01. 2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 5.1.2021 oznamujeme, že v týždni od 11.01. do 15.01.2021 budú MŠ a školské kluby detí fungovať nasledovne:
Materské školy
Od 11.01. do 15.01.2021 bude prerušená výchova a vzdelávanie v 23 MŠ, fungovať bude iba MŠ Iľjušinova 1 pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu, a to v čase od 6:15 do 16:30 hod.

Elektronická úradná tabuľa

Územné a
stavebné konania, Investičné zámery

Všetky konania Žiadosti + EIA Investičné zámery Informácie pre verejnosť

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky

web od 2day