Druhý ročník Petržalskej super školy

Druhý ročník projektu prináša šesť odborných prednášok v Dome kultúry Zrkadlový háj, vďaka ktorým sa tunajšia mládež dostane k najnovším vedeckým poznatkom z rôznych vedných odborov. Dôležitý pritom je vzťahu k Petržalke.

Projekt je reakciou na dlhodobú požiadavku zo strany základných škôl venovať zvýšenú pozornosť získavaniu nových informácií v rámci regionálneho vzdelávania. Týmto moderným spôsobom chceme žiakom predostrieť vedu iank, ako ju poznajú zo školských lavíc. Preto motto Petržalskej super školy znie: Veda nie je nuda,“ povedal starosta Vladimír Bajan.

Vzájomnú spoluprácu na druhom ročníku spečatili podpisom Memoranda s spolupráci starosta Petržalky Vladimír Bajan členka Predsedníctva SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. 15. októbra 2014 v Dome Kultúry Zrkadlový Háj.

Podpis Memoranda o spolupráci

1. Sme vo vesmíre sami?

Na prvej prednáške polemizoval so siedmakmi o tom, či sme alebo nie sme vo vesmíre sami, dekan Fakulty matematiky, fyzika a informatiky – profesor RNDr. Jozef Masarik, DrSc..

2. Kuriozity zo sveta rastlín

Prednášku mal 19. novembra Prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. predseda vedeckej rady, Botanický ústav SAV.

3. Obrie dôsledky trpaslíčej technológie

Prednášku mal 17. decembra Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., vedúci vedecký pracovník Fyzikálneho ústavu SAV.

4. Prečo rastú rastliny v rádioaktívnom prostredí

Prednášku bude mať 27. januára 2015 Mgr. Martin Hajduch, PhD., vedúci oddelenia reprodukčnej a vývinovej biológie Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV.

5. Prabratislava moderne

Prednášku bude mať Prpf. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., vedúci vedecký pracovník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Archeologický ústav SAV.

6. Najmodernejšie materiály podľa vzoru prírody

Prednášku bude mať 24. marca 2015 Dr. Ing. František Simančík, manažér pre vedu a výskum, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV.

Po skončení hlavných prednášok dostal každý ročník od prednášajúcich okruh troch tém, na ktoré potom žiaci v trojčlenných tímoch mohli vypracovať súťažné projekty pod vedením svojich učiteľov.

 
miesto šiestaci siedmaci ôsmaci
1. MARKOMANSKÉ VOJNY M. Sečková, S. Hagara, E. Hagarová (ZŠ Gessayova) ČO VŠETKO JE POTREBNÉ NA VYTVORENIE OBÝVATEĽNEJ PLANÉTY? D. Kysel, T. Jurka, F. Kršák (ZŠ Budatínska) TRAGÉDIA V ČERNOBYLE Gregorová, Petrinová, Schönová (ZŠ Turnianska)
2. BRONZ NA SLOVENSKU A. Kačalová, L. Štaffenová, K. Šimková (ZŠ Gessayova) JE VESMÍR Z CUKRÍKOV ALEBO NIE? P. Balažovičová, S. Danisová, H. Soczeková (ZŠ Tupolevova) FUKUSHIMA Horňáková, Giničová, Košútová (ZŠ Turnianska)
3. MARKOMANSKÉ VOJNY J. Ďurechová, N. Herbergerová, M. Javor (ZŠ Tupolevova) FERMIHO PARADOX L. Maťová, M. Pavelka, Š. Slamka (ZŠ Černyševského) ČO JE TO RÁDIOAKTIVITA? S. Garrapová, P. Rajtáková, A. Szabová (ZŠ Dudova)

Najlepšou šiestackou prácou bolo spracovanie problematiky Markomanských vojen (ZŠ Gessayova, VI.A). Veľmi dobre charakterizovali jej príčiny a priebeh a nezabudli na s nimi úzko spätého cisára Marca Aurélia ako aj na pozoruhodný príbeh so zázračným dažďom a miestne rímsko-barbarské kmene.
Najlepšia siedmacka práca (ZŠ Budatínska 61, VII.A) s vlastnými úvahami načrtla podmienky nutné pre život aj mimo planéty Zem.
Najlepšia ôsmacka práca (ZŠ Turnianska 10, VIII.A) sa komplexne venuje príčinám a dôsledkom havárie v Černobyľskej jadrovej elektrárni v roku 1986 a jej následkom aj na Slovensko. Žiaci si počas prípravy iniciatívne zorganizovali aj konzultáciu s Dr. Martinom Hajduchom zo SAV.

Súčasťou každého projektu bola doplnková časť s názvom „Ako som pomohol Petržalke“, kde žiaci vyčistili priestranstvo pri škole či dome, pomohli pri separovaní odpadu, vysadili kvietky alebo akýmkoľvek iným spôsobom prispeli k zatraktívneniu okolia, osvete medzi obyvateľmi alebo aj k zlepšeniu susedských vzťahov.

Deväť víťazných tímov čakal trojdňový pobyt v Účelovom zariadení Kancelárie NR SR Častá – Papiernička plný osobných stretnutí s vedcami, praktických ukážok a zážitkov pri výletoch do prírody. Každý člen víťazného tímu získal aj hodnotné ceny, ktoré zabezpečila mestská časť Bratislava-Petržalka.

 

Petržalská super škola - organizátori

 

Petržalská super škola - organizátori

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

web od 2day