Zasadnutie zo dňa 28. mája 2019

 

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
bolo zrušené z dôvodu evakuácie.

 

web od 2day