Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

Vedenie mestskej časti v súčinnosti s Magistrátom hl. mesta SR Bratislava a kompetentnými zložkami zabezpečuje v rámci prevencie všetky odporúčania ÚVZ SR, o vývoji situácie bude MČ Bratislava-Petržalka priebežne občanov informovať.

Prednosta MÚ Bratislava-Petržalka sa priebežne zúčastňuje na spoločných súčinnostných porád na Magistráte. Vzhľadom k tomu, že všetky posledné prípady koronavírusu zaznamenané v Rakúsku a Česku boli identifikované prenosom zo zasiahnutých oblastí, odporúčame Vám postupovať v zmysle odporúčaní ÚVZ SR – Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVD – 19.

otazky a odpovede

otazky a odpovede

otazky a odpovede

otazky a odpovede

otazky a odpovede

Čo je to nový koronavírus?

Epidémia akútnych respiračných infekcií vyvolaných novým koronavírusom (SARS-CoV-2) vznikla v Číne, najvyšší počet ochorení je v meste Wuhan.

Informácie, odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s novým koronavírusom 2019-nCoV nájdete na web stránke Úradu verejného zdravotníctva SR

Ako treba postupovať pri dávke ošetrovné v prípade podozrenia na koronavírus?

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí sa zaujímajú o dávku ošetrovné na dieťa, resp. blízkeho príbuzného po návrate z rizikových oblastí nákazy koronavírusom, že nárok na túto dávku im môže vzniknúť po splnení podmienok na jej priznanie.

Sociálna poisťovňa im odporúča najskôr telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a riadiť sa pri ďalšom postupe jeho pokynmi, resp. pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR a jeho regionálnych pobočiek.

Ak je regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadená karanténa dieťaťa do 10 rokov veku, ošetrujúci lekár potvrdí potrebu osobnej a celodennej starostlivosti. V záujme predchádzania šíreniu infekčných ochorení nie je nevyhnutné, aby napr. rodič navštívil detského lekára hneď v prvý deň ochorenia. Žiadosť o ošetrovné môže ošetrujúci lekár potvrdiť rodičovi dieťaťa aj spätne.

Lekárom potvrdené tlačivo Žiadosť o ošetrovné pre konkrétneho poistenca je potom potrebné postúpiť buď zamestnávateľovi (ak ide o zamestnanca, ktorý sa má osobne celodenne o chorého starať) alebo priamo pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu poistenca (živnostníci, dobrovoľne poistené osoby). Pobočka Sociálnej poisťovne následne posúdi nárok na dávku a splnenie všetkých ostatných zákonných podmienok na jej priznanie (najmä existenciu a trvanie nemocenského poistenia).

Podobne môže nárok na dávku ošetrovné na dieťa (ale len do 10 rokov veku dieťaťa) vzniknúť aj v prípade uzatvorenia školy – teda, ak predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie.

Informácie nájdete na stránke sociálnej poisťovne TU a TU.

Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP – TU.

Koronavírus a pracovné právo, PN a ošetrovné TU

Odporúčanie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby TU a apel na verejnosť v súvislosti s rozumným zaobchádzaním s linkou 155 TU

Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou. Odborníkov je možné kontaktovať mailom na: novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach uvedených TU.

Iformačný web hlavného mesta SR Bratislavy: Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

Rozhodnutie ministra školstva a najnovšie materiály k otváraniu ZŠ, MŠ a školských zariadení – aktualizované 22.5.2020 Všetky dokumenty nájdete TU.

Dôležité kontakty

Dôležité odkazy

Rozšírenie koronavírusu COVID-19 na Slovensku (mapa)

Pozitívne testovaní na Covid-19 v Bratislave

Aktuálny zoznam postihnutých oblastí

Súhrnné informácie
Dátum Situácia
12.03.2020 COVID-19: Na Slovensku je potvrdených ďalších šesť prípadov
30.03.2020 COVID-19: Celkovo 7857 negatívnych vzoriek, potvrdených prípadov ochorenia 363
12.03.2020 Dopravný podnik obmedzuje nástup a výstup prednými dverami vo vozidlách MHD. Predné časti vozidiel sú oddelené páskou
12.03.2020 Mesto Bratislava vyčlenilo 750 tisíc eur na nákup zdravotníckeho materiálu
12.03.2020 COVID-19: Hygienici posilňujú infolinky
12.03.2020 Úrad verejného zdravotníctva informuje o nebezpečných kozmetických výrobkoch
11.03.2020 Pre koronavírus je od štvrtka 12. marca vyhlásená mimoriadna situácia na celom území Slovenska
11.03.2020 Mestská časť Bratislava-Petržalka NEODPORÚČA ak to nie je nevyhnutné - návštevy nákupných centier a ani ďalších objektov s vysokou koncentráciou ľudí
11.03.2020 Mestská časť Bratislava-Petržalka ODPORÚČA súkromným škôlkam, aby tiež prerušili činnosť (je to však aktuálne na ich rozhodnutí)
11.03.2020 Mestská časť Bratislava-Petržalka NEODPORÚČA navštevovať detské ihriská a areály ihrísk
11.03.2020 Mestská časť Bratislava-Petržalka ODPORÚČA maximálny počet osôb na úradných svadbách pri obrade iba 8 (vrátane sobášiacich)
11.03.2020 COVID-19: Potvrdených 10 pozitívnych prípadov, 624 vzoriek negatívnych
11.03.2020 Stránkové hodiny na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií (vrátane Podateľne) sú zrušené do odvolania
11.03.2020 Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu zatvára Zákaznícke centrum a Zberný dvor na Ivánskej ceste do odvolania
11.03.2020 Pohrebníctvo mesta Bratislavy Marianum obmedzuje počet osôb na pohrebných obradoch na max. 10. Zároveň uzavrelo svoje administratívne pracoviská. Opatrenia platia do 23.3.2020
11.03.2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-l9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
10.03.2020 Dňa 11.3.2020 budú zrušené stránkové hodiny na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií v Petržalke. Otvorená bude iba Podateľňa
10.03.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť od zajtra obmedzí fungovanie svojich zákazníckych centier v celom regióne. Služby bude poskytovať elektronicky
10.03.2020 Konferencia biskupov Slovenska rešpektuje zákaz organizovania verejných podujatí v súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku, preto sa v slovenských kostoloch najbližšie dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby
10.03.2020 Dopravný podnik Bratislava ruší od utorka 10. 3. premávku autobusových liniek 131 a 184 a taktiež školských spojov. Linka 31 bude zároveň premávať v režime školských prázdnin


zdroj: bratislava.sk

web od 2day