Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

Vedenie mestskej časti v súčinnosti s Magistrátom hl. mesta SR Bratislava a kompetentnými zložkami zabezpečuje v rámci prevencie všetky odporúčania ÚVZ SR, o vývoji situácie bude MČ Bratislava-Petržalka priebežne občanov informovať.

Prednosta MÚ Bratislava-Petržalka sa priebežne zúčastňuje na spoločných súčinnostných porád na Magistráte. Vzhľadom k tomu, že všetky posledné prípady koronavírusu zaznamenané v Rakúsku a Česku boli identifikované prenosom zo zasiahnutých oblastí, odporúčame Vám postupovať v zmysle odporúčaní ÚVZ SR – Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVD – 19.

otazky a odpovede

otazky a odpovede

otazky a odpovede

otazky a odpovede

otazky a odpovede

Čo je to nový koronavírus?

Epidémia akútnych respiračných infekcií vyvolaných novým koronavírusom (SARS-CoV-2) vznikla v Číne, najvyšší počet ochorení je v meste Wuhan.

Informácie, odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s novým koronavírusom 2019-nCoV nájdete na web stránke Úradu verejného zdravotníctva SR

Ako treba postupovať pri dávke ošetrovné v prípade podozrenia na koronavírus?

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí sa zaujímajú o dávku ošetrovné na dieťa, resp. blízkeho príbuzného po návrate z rizikových oblastí nákazy koronavírusom, že nárok na túto dávku im môže vzniknúť po splnení podmienok na jej priznanie.

Sociálna poisťovňa im odporúča najskôr telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a riadiť sa pri ďalšom postupe jeho pokynmi, resp. pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR a jeho regionálnych pobočiek.

Ak je regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadená karanténa dieťaťa do 10 rokov veku, ošetrujúci lekár potvrdí potrebu osobnej a celodennej starostlivosti. V záujme predchádzania šíreniu infekčných ochorení nie je nevyhnutné, aby napr. rodič navštívil detského lekára hneď v prvý deň ochorenia. Žiadosť o ošetrovné môže ošetrujúci lekár potvrdiť rodičovi dieťaťa aj spätne.

Lekárom potvrdené tlačivo Žiadosť o ošetrovné pre konkrétneho poistenca je potom potrebné postúpiť buď zamestnávateľovi (ak ide o zamestnanca, ktorý sa má osobne celodenne o chorého starať) alebo priamo pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu poistenca (živnostníci, dobrovoľne poistené osoby). Pobočka Sociálnej poisťovne následne posúdi nárok na dávku a splnenie všetkých ostatných zákonných podmienok na jej priznanie (najmä existenciu a trvanie nemocenského poistenia).

Podobne môže nárok na dávku ošetrovné na dieťa (ale len do 10 rokov veku dieťaťa) vzniknúť aj v prípade uzatvorenia školy – teda, ak predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie.

Informácie nájdete na stránke sociálnej poisťovne TU a TU.

Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP – TU.

Koronavírus a pracovné právo, PN a ošetrovné TU

Odporúčanie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby TU a apel na verejnosť v súvislosti s rozumným zaobchádzaním s linkou 155 TU

Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou. Odborníkov je možné kontaktovať mailom na: novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach uvedených TU.

Iformačný web hlavného mesta SR Bratislavy: Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

Rozhodnutie ministra školstva a najnovšie materiály k otváraniu ZŠ, MŠ a školských zariadení – aktualizované 22.5.2020 Všetky dokumenty nájdete TU.

Dôležité kontakty

Dôležité odkazy

Rozšírenie koronavírusu COVID-19 na Slovensku (mapa)

Pozitívne testovaní na Covid-19 v Bratislave

Aktuálny zoznam postihnutých oblastí

Súhrnné informácie
Dátum Situácia
14.03.2020 Koronavírus - na ktoré kategórie zamestnancov sa vzťahujú výnimky z povinnej karantény?
14.03.2020 Mestská časť Bratislava-Petržalka prosí správcov bytových domov, spoločenstvá vlastníkov bytov a zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov o pomoc pri šírení prevenčných informácií v súvislosti s koronavírusom a ochorením COVID-19
13.03.2020 COVID-19: Negatívnych 974 vzoriek, 32 pozitívnych
13.03.2020 Na základe oznámenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva oznamujeme, že na Spojenej škole Svätej Rodiny na Gercenovej bol pozitívne potvrdený test na koronavírus
13.03.2020 Z preventívnych dôvodov bude trhovisko na Mlynarovičovej a jeho prevádzky od 14. marca uzatvorené
13.03.2020 Odklad daňového priznania pre „papierovo“ komunikujúcich aj mobilné kancelárie do konca mája
13.03.2020 COVID-19: Negatívnych 950 vzoriek, 30 pozitívnych
13.03.2020 Obmedzenie stránkových hodín pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy
13.03.2020 VšZP obmedzuje vybavovanie klientov na svojich kontaktných miestach
13.03.2020 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny mení úradné hodiny na všetkých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny
13.03.2020 Úradné hodiny Sociálnej poisťovne budú od pondelka od 8.00 do 11.00 h, pokladnice nebudú preberať hotovosť
13.03.2020 Magistrát hlavného mesta zatvorí pracoviská Služieb občanom na Primaciálnom námestí a na Blagoevovej ulici v Petržalke (vrátane Pokladní a Podateľní) s platnosťou od 16. 3. 2020 do odvolania
13.03.2020 Premávka MHD v režime "školské prázdniny" od 16. 3. 2020
13.03.2020 Dopravný podnik Bratislava prerušuje premávku medzinárodnej autobusovej linky 801 z Bratislavy do Rajky (Maďarsko) do odvolania
13.03.2020 Ministerstvo školstva SR na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane
12.03.2020 Súhrn prijatých opatrení po krízovom štábe 12. marca 2020
12.03.2020 Mestská časť Bratislava-Petržalka neodporúča navštevovať detské ihriská
12.03.2020 Od piatka 13. marca od 7.00 h je zastavená medzinárodná autobusová a železničná osobná doprava
12.03.2020 Na Slovensku je aktuálne potvrdených 21 prípadov nákazy koronavírusom
12.03.2020 COVID-19: Krízový štáb zavádza prísne opatrenia, zatvárajú sa školy, letiská


zdroj: bratislava.sk

web od 2day