Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

Vedenie mestskej časti v súčinnosti s Magistrátom hl. mesta SR Bratislava a kompetentnými zložkami zabezpečuje v rámci prevencie všetky odporúčania ÚVZ SR, o vývoji situácie bude MČ Bratislava-Petržalka priebežne občanov informovať.

Prednosta MÚ Bratislava-Petržalka sa priebežne zúčastňuje na spoločných súčinnostných porád na Magistráte. Vzhľadom k tomu, že všetky posledné prípady koronavírusu zaznamenané v Rakúsku a Česku boli identifikované prenosom zo zasiahnutých oblastí, odporúčame Vám postupovať v zmysle odporúčaní ÚVZ SR – Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVD – 19.

otazky a odpovede

otazky a odpovede

otazky a odpovede

otazky a odpovede

otazky a odpovede

Čo je to nový koronavírus?

Epidémia akútnych respiračných infekcií vyvolaných novým koronavírusom (SARS-CoV-2) vznikla v Číne, najvyšší počet ochorení je v meste Wuhan.

Informácie, odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s novým koronavírusom 2019-nCoV nájdete na web stránke Úradu verejného zdravotníctva SR

Ako treba postupovať pri dávke ošetrovné v prípade podozrenia na koronavírus?

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí sa zaujímajú o dávku ošetrovné na dieťa, resp. blízkeho príbuzného po návrate z rizikových oblastí nákazy koronavírusom, že nárok na túto dávku im môže vzniknúť po splnení podmienok na jej priznanie.

Sociálna poisťovňa im odporúča najskôr telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a riadiť sa pri ďalšom postupe jeho pokynmi, resp. pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR a jeho regionálnych pobočiek.

Ak je regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadená karanténa dieťaťa do 10 rokov veku, ošetrujúci lekár potvrdí potrebu osobnej a celodennej starostlivosti. V záujme predchádzania šíreniu infekčných ochorení nie je nevyhnutné, aby napr. rodič navštívil detského lekára hneď v prvý deň ochorenia. Žiadosť o ošetrovné môže ošetrujúci lekár potvrdiť rodičovi dieťaťa aj spätne.

Lekárom potvrdené tlačivo Žiadosť o ošetrovné pre konkrétneho poistenca je potom potrebné postúpiť buď zamestnávateľovi (ak ide o zamestnanca, ktorý sa má osobne celodenne o chorého starať) alebo priamo pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu poistenca (živnostníci, dobrovoľne poistené osoby). Pobočka Sociálnej poisťovne následne posúdi nárok na dávku a splnenie všetkých ostatných zákonných podmienok na jej priznanie (najmä existenciu a trvanie nemocenského poistenia).

Podobne môže nárok na dávku ošetrovné na dieťa (ale len do 10 rokov veku dieťaťa) vzniknúť aj v prípade uzatvorenia školy – teda, ak predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie.

Informácie nájdete na stránke sociálnej poisťovne TU a TU.

Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP – TU.

Koronavírus a pracovné právo, PN a ošetrovné TU

Odporúčanie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby TU a apel na verejnosť v súvislosti s rozumným zaobchádzaním s linkou 155 TU

Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou. Odborníkov je možné kontaktovať mailom na: novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach uvedených TU.

Iformačný web hlavného mesta SR Bratislavy: Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

Rozhodnutie ministra školstva a najnovšie materiály k otváraniu ZŠ, MŠ a školských zariadení – aktualizované 22.5.2020 Všetky dokumenty nájdete TU.

Dôležité kontakty

Dôležité odkazy

Rozšírenie koronavírusu COVID-19 na Slovensku (mapa)

Pozitívne testovaní na Covid-19 v Bratislave

Aktuálny zoznam postihnutých oblastí

Súhrnné informácie
Dátum Situácia
28.04.2020 COVID-19: Počet pozitívnych prípadov stúpol o tri, otestovali 1767 ľudí
28.04.2020 COVID-19: „Pendleri“ nebudú potrebovať negatívne testy na koronavírus
27.04.2020 COVID-19: Pribudli dva nové prípady, otestovali 3171 ľudí
27.04.2020 Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 (aktualizované 27.4.2020)
27.04.2020 Mestská časť spustila testovanie na COVID-19 v strediskách sociálnych služieb
26.04.2020 COVID-19: Pribudlo šesť nových prípadov, otestovali 4839 ľudí
26.04.2020 ÚVZ SR: Stanovisko k „pendlerom“ a zdravotníckym pracovníkom zo zahraničia
25.04.2020 ​COVID-19: Máme 13 nových prípadov, otestovali 4828 ľudí
24.04.2020 Trhovisko na Mlynarovičovej bude od pondelka (27. apríla) opäť otvorené
24.04.2020 Hygienici rozhodli, že seniori budú môcť nakupovať aj mimo vyhradených hodín
24.04.2020 ​COVID-19: Počet pozitívnych prípadov stúpol o 35, otestovali 3840 ľudí
23.04.2020 COVID-19: Počet pozitívnych prípadov stúpol o 81, otestovali 4772 ľudí
23.04.2020 Nové zverejňovanie štatistík v súvislosti s ochorením COVID-19
22.04.2020 Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 (aktualizované 22.4.2020
22.04.2020 COVID-19: Pribudlo 45 pozitívnych prípadov, otestovali 3468 ľudí
21.04.2020 MČ Bratislava-Petržalka prijala finančný dar od J&T REAL ESTATE na boj s koronavírusom
21.04.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - otvorenie prevádzok režimové opatrenia
21.04.2020 COVID-19: Celkovo 48.229 negatívnych testov, potvrdených prípadov ochorenia 1199, vyliečených osôb 258, úmrtí 14
20.04.2020 Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19
20.04.2020 COVID-19: Celkovo 45.561 negatívnych testov, potvrdených prípadov ochorenia 1173, vyliečených osôb 251, úmrtí 13


zdroj: bratislava.sk

web od 2day