Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

Vedenie mestskej časti v súčinnosti s Magistrátom hl. mesta SR Bratislava a kompetentnými zložkami zabezpečuje v rámci prevencie všetky odporúčania ÚVZ SR, o vývoji situácie bude MČ Bratislava-Petržalka priebežne občanov informovať.

Prednosta MÚ Bratislava-Petržalka sa priebežne zúčastňuje na spoločných súčinnostných porád na Magistráte. Vzhľadom k tomu, že všetky posledné prípady koronavírusu zaznamenané v Rakúsku a Česku boli identifikované prenosom zo zasiahnutých oblastí, odporúčame Vám postupovať v zmysle odporúčaní ÚVZ SR – Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVD – 19.

otazky a odpovede

otazky a odpovede

otazky a odpovede

otazky a odpovede

otazky a odpovede

Čo je to nový koronavírus?

Epidémia akútnych respiračných infekcií vyvolaných novým koronavírusom (SARS-CoV-2) vznikla v Číne, najvyšší počet ochorení je v meste Wuhan.

Informácie, odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s novým koronavírusom 2019-nCoV nájdete na web stránke Úradu verejného zdravotníctva SR

Ako treba postupovať pri dávke ošetrovné v prípade podozrenia na koronavírus?

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí sa zaujímajú o dávku ošetrovné na dieťa, resp. blízkeho príbuzného po návrate z rizikových oblastí nákazy koronavírusom, že nárok na túto dávku im môže vzniknúť po splnení podmienok na jej priznanie.

Sociálna poisťovňa im odporúča najskôr telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a riadiť sa pri ďalšom postupe jeho pokynmi, resp. pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR a jeho regionálnych pobočiek.

Ak je regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadená karanténa dieťaťa do 10 rokov veku, ošetrujúci lekár potvrdí potrebu osobnej a celodennej starostlivosti. V záujme predchádzania šíreniu infekčných ochorení nie je nevyhnutné, aby napr. rodič navštívil detského lekára hneď v prvý deň ochorenia. Žiadosť o ošetrovné môže ošetrujúci lekár potvrdiť rodičovi dieťaťa aj spätne.

Lekárom potvrdené tlačivo Žiadosť o ošetrovné pre konkrétneho poistenca je potom potrebné postúpiť buď zamestnávateľovi (ak ide o zamestnanca, ktorý sa má osobne celodenne o chorého starať) alebo priamo pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu poistenca (živnostníci, dobrovoľne poistené osoby). Pobočka Sociálnej poisťovne následne posúdi nárok na dávku a splnenie všetkých ostatných zákonných podmienok na jej priznanie (najmä existenciu a trvanie nemocenského poistenia).

Podobne môže nárok na dávku ošetrovné na dieťa (ale len do 10 rokov veku dieťaťa) vzniknúť aj v prípade uzatvorenia školy – teda, ak predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie.

Informácie nájdete na stránke sociálnej poisťovne TU a TU.

Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP – TU.

Koronavírus a pracovné právo, PN a ošetrovné TU

Odporúčanie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby TU a apel na verejnosť v súvislosti s rozumným zaobchádzaním s linkou 155 TU

Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou. Odborníkov je možné kontaktovať mailom na: novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach uvedených TU.

Iformačný web hlavného mesta SR Bratislavy: Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

Rozhodnutie ministra školstva a najnovšie materiály k otváraniu ZŠ, MŠ a školských zariadení – aktualizované 22.5.2020 Všetky dokumenty nájdete TU.

Dôležité kontakty

Dôležité odkazy

Rozšírenie koronavírusu COVID-19 na Slovensku (mapa)

Pozitívne testovaní na Covid-19 v Bratislave

Aktuálny zoznam postihnutých oblastí

Súhrnné informácie
Dátum Situácia
23.03.2020 Voda z verejného vodovodu je bezpečná
23.03.2020 Mestská časť Bratislava-Petržalka spustila zbierku ručne šitých rúšok
22.03.2020 COVID-19: Negatívnych 3304 vzoriek, potvrdených 185 prípadov ochorenia
21.03.2020 COVID-19: Negatívnych 3069 vzoriek, potvrdených 178 prípadov ochorenia
20.03.2020 Petržalčania si pomáhajú – zbierame rúška pre osamelých seniorov
20.03.2020 Po Tescu zavádza aj sieť obchodov Delia donášku potravín domov
20.03.2020 Billa odporúča v čase od 8:00 do 9:00 hod. nakupovať najmä seniorom nad 60 rokov
20.03.2020 Ministerstvo vnútra SR spustilo mapu rozšírenia koronavírusu COVID-19 na Slovensku. Petržalka má 8 potvrdených prípadov
20.03.2020 Vďaka Bratislavskému samosprávnemu kraju začne MČ Bratislava-Petržalka v spolupráci s mestskou políciou distribuovať rúška do 76 ambulancií v Bratislave 5
20.03.2020 COVID-19: Pribudlo ďalších 14 nových prípadov, celkový počet pozitívnych je 137
20.03.2020 Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 12. kalendárny týždeň 2020
20.03.2020 Služby matričných úradov počas mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom
20.03.2020 Aj Petržalka pomáha zvládnuť koronavírus
19.03.2020 Župa začína distribúciu rúšok so strieborným vláknom i ochranných pomôcok
19.03.2020 Lidl a Kaufland zavádzajú prednostné nakupovanie pre seniorov
19.03.2020 COVID-19: Na Slovensku pribudlo 19 nových prípadov, celkovo je 123 pozitívnych osôb
19.03.2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
19.03.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – karanténne opatrenia – účinnosť od 19.03.2020
18.03.2020 V spolupráci s detskými psychologičkami a dobrovoľníčkami zriadilo mesto Bratislava bezplatnú rodičovskú linku podpory
18.03.2020 Zrušenie liniek MHD 25, 26 a 92 od 19. marca


zdroj: bratislava.sk

web od 2day