Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

Vedenie mestskej časti v súčinnosti s Magistrátom hl. mesta SR Bratislava a kompetentnými zložkami zabezpečuje v rámci prevencie všetky odporúčania ÚVZ SR, o vývoji situácie bude MČ Bratislava-Petržalka priebežne občanov informovať.

Prednosta MÚ Bratislava-Petržalka sa priebežne zúčastňuje na spoločných súčinnostných porád na Magistráte. Vzhľadom k tomu, že všetky posledné prípady koronavírusu zaznamenané v Rakúsku a Česku boli identifikované prenosom zo zasiahnutých oblastí, odporúčame Vám postupovať v zmysle odporúčaní ÚVZ SR – Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVD – 19.

otazky a odpovede

otazky a odpovede

otazky a odpovede

otazky a odpovede

otazky a odpovede

Čo je to nový koronavírus?

Epidémia akútnych respiračných infekcií vyvolaných novým koronavírusom (SARS-CoV-2) vznikla v Číne, najvyšší počet ochorení je v meste Wuhan.

Informácie, odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s novým koronavírusom 2019-nCoV nájdete na web stránke Úradu verejného zdravotníctva SR

Ako treba postupovať pri dávke ošetrovné v prípade podozrenia na koronavírus?

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí sa zaujímajú o dávku ošetrovné na dieťa, resp. blízkeho príbuzného po návrate z rizikových oblastí nákazy koronavírusom, že nárok na túto dávku im môže vzniknúť po splnení podmienok na jej priznanie.

Sociálna poisťovňa im odporúča najskôr telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a riadiť sa pri ďalšom postupe jeho pokynmi, resp. pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR a jeho regionálnych pobočiek.

Ak je regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadená karanténa dieťaťa do 10 rokov veku, ošetrujúci lekár potvrdí potrebu osobnej a celodennej starostlivosti. V záujme predchádzania šíreniu infekčných ochorení nie je nevyhnutné, aby napr. rodič navštívil detského lekára hneď v prvý deň ochorenia. Žiadosť o ošetrovné môže ošetrujúci lekár potvrdiť rodičovi dieťaťa aj spätne.

Lekárom potvrdené tlačivo Žiadosť o ošetrovné pre konkrétneho poistenca je potom potrebné postúpiť buď zamestnávateľovi (ak ide o zamestnanca, ktorý sa má osobne celodenne o chorého starať) alebo priamo pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu poistenca (živnostníci, dobrovoľne poistené osoby). Pobočka Sociálnej poisťovne následne posúdi nárok na dávku a splnenie všetkých ostatných zákonných podmienok na jej priznanie (najmä existenciu a trvanie nemocenského poistenia).

Podobne môže nárok na dávku ošetrovné na dieťa (ale len do 10 rokov veku dieťaťa) vzniknúť aj v prípade uzatvorenia školy – teda, ak predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie.

Informácie nájdete na stránke sociálnej poisťovne TU a TU.

Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP – TU.

Koronavírus a pracovné právo, PN a ošetrovné TU

Odporúčanie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby TU a apel na verejnosť v súvislosti s rozumným zaobchádzaním s linkou 155 TU

Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou. Odborníkov je možné kontaktovať mailom na: novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach uvedených TU.

Iformačný web hlavného mesta SR Bratislavy: Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

Rozhodnutie ministra školstva a najnovšie materiály k otváraniu ZŠ, MŠ a školských zariadení – aktualizované 22.5.2020 Všetky dokumenty nájdete TU.

Dôležité kontakty

Dôležité odkazy

Rozšírenie koronavírusu COVID-19 na Slovensku (mapa)

Pozitívne testovaní na Covid-19 v Bratislave

Aktuálny zoznam postihnutých oblastí

Súhrnné informácie
Dátum Situácia
20.04.2020 Opatrenie na zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest
20.04.2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia)
20.04.2020 Opatrenie na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy
19.04.2020 MINV SR: od 20. apríla aktualizované karanténne opatrenia pri pohybe cez hranice
19.04.2020 COVID-19: Na Slovensku tak máme celkovo 1161 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Celkový počet testov s negatívnym výsledkom je 43 115
18.04.2020 COVID-19: Na Slovensku bolo včera otestovaných 3144 ľudí, počet pozitívnych prípadov sa zvýšil o ďalších 40, uzdravilo sa 213 ľudí
17.04.2020 Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 (od pondelka 20.04.2020 vstúpia do platnosti aktualizované karanténne opatrenia)
17.04.2020 COVID-19: Celkovo 36.760 negatívnych vzoriek, potvrdených prípadov ochorenia 1049, vyliečených 175 ľudí
17.04.2020 Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 16. kalendárny týždeň 2020
16.04.2020 Bratislava má pripravené karanténne mestečko pre ľudí bez domova
16.04.2020 COVID-19: Celkovo 33.481 negatívnych vzoriek, potvrdených prípadov ochorenia 977, vyliečených 167 ľudí
15.04.2020 Opatrenie ÚVZ SR – výnimka, skúšky, stredné školy
15.04.2020 Krízový plán pre potravinárske prevádzky
15.04.2020 COVID-19: Celkovo 30.628 negatívnych vzoriek, potvrdených prípadov ochorenia 863, vyliečených 151 osôb
14.04.2020 COVID-19: Celkovo 29.217 negatívnych vzoriek, potvrdených prípadov ochorenia 835, vyliečených 113 osôb
13.04.2020 Informácia RÚVZ v Bratislave o epidemiologickom šetrení v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v Pezinku
13.04.2020 COVID-19: Celkovo 27.981 negatívnych vzoriek, potvrdených prípadov ochorenia 769, vyliečených 107 osôb
12.04.2020 COVID-19 na Slovensku: Analýza/prehľad aktuálnej situácie k 8.4.2020
12.04.2020 COVID-19: Celkovo 26.684 negatívnych vzoriek, potvrdených prípadov 742
12.04.2020 Petržalskí hasiči začali s dezinfekciou verejných priestranstiev


zdroj: bratislava.sk

web od 2day