Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

Vedenie mestskej časti v súčinnosti s Magistrátom hl. mesta SR Bratislava a kompetentnými zložkami zabezpečuje v rámci prevencie všetky odporúčania ÚVZ SR, o vývoji situácie bude MČ Bratislava-Petržalka priebežne občanov informovať.

Prednosta MÚ Bratislava-Petržalka sa priebežne zúčastňuje na spoločných súčinnostných porád na Magistráte. Vzhľadom k tomu, že všetky posledné prípady koronavírusu zaznamenané v Rakúsku a Česku boli identifikované prenosom zo zasiahnutých oblastí, odporúčame Vám postupovať v zmysle odporúčaní ÚVZ SR – Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVD – 19.

otazky a odpovede

otazky a odpovede

otazky a odpovede

otazky a odpovede

otazky a odpovede

Čo je to nový koronavírus?

Epidémia akútnych respiračných infekcií vyvolaných novým koronavírusom (SARS-CoV-2) vznikla v Číne, najvyšší počet ochorení je v meste Wuhan.

Informácie, odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s novým koronavírusom 2019-nCoV nájdete na web stránke Úradu verejného zdravotníctva SR

Ako treba postupovať pri dávke ošetrovné v prípade podozrenia na koronavírus?

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí sa zaujímajú o dávku ošetrovné na dieťa, resp. blízkeho príbuzného po návrate z rizikových oblastí nákazy koronavírusom, že nárok na túto dávku im môže vzniknúť po splnení podmienok na jej priznanie.

Sociálna poisťovňa im odporúča najskôr telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a riadiť sa pri ďalšom postupe jeho pokynmi, resp. pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR a jeho regionálnych pobočiek.

Ak je regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadená karanténa dieťaťa do 10 rokov veku, ošetrujúci lekár potvrdí potrebu osobnej a celodennej starostlivosti. V záujme predchádzania šíreniu infekčných ochorení nie je nevyhnutné, aby napr. rodič navštívil detského lekára hneď v prvý deň ochorenia. Žiadosť o ošetrovné môže ošetrujúci lekár potvrdiť rodičovi dieťaťa aj spätne.

Lekárom potvrdené tlačivo Žiadosť o ošetrovné pre konkrétneho poistenca je potom potrebné postúpiť buď zamestnávateľovi (ak ide o zamestnanca, ktorý sa má osobne celodenne o chorého starať) alebo priamo pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu poistenca (živnostníci, dobrovoľne poistené osoby). Pobočka Sociálnej poisťovne následne posúdi nárok na dávku a splnenie všetkých ostatných zákonných podmienok na jej priznanie (najmä existenciu a trvanie nemocenského poistenia).

Podobne môže nárok na dávku ošetrovné na dieťa (ale len do 10 rokov veku dieťaťa) vzniknúť aj v prípade uzatvorenia školy – teda, ak predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie.

Informácie nájdete na stránke sociálnej poisťovne TU a TU.

Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP – TU.

Koronavírus a pracovné právo, PN a ošetrovné TU

Odporúčanie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby TU a apel na verejnosť v súvislosti s rozumným zaobchádzaním s linkou 155 TU

Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou. Odborníkov je možné kontaktovať mailom na: novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach uvedených TU.

Iformačný web hlavného mesta SR Bratislavy: Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

Rozhodnutie ministra školstva a najnovšie materiály k otváraniu ZŠ, MŠ a školských zariadení – aktualizované 22.5.2020 Všetky dokumenty nájdete TU.

Dôležité kontakty

Dôležité odkazy

Rozšírenie koronavírusu COVID-19 na Slovensku (mapa)

Pozitívne testovaní na Covid-19 v Bratislave

Aktuálny zoznam postihnutých oblastí

Súhrnné informácie
Dátum Situácia
11.04.2020 COVID-19: Celkovo 25.118 negatívnych vzoriek, potvrdených prípadov 728
10.04.2020 COVID-19: Celkovo potvrdených prípadov ochorenia 715
09.04.2020 COVID-19: Celkovo 20.670 negatívnych vzoriek, potvrdených prípadov ochorenia 701
09.04.2020 Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 15. kalendárny týždeň 2020
08.04.2020 COVID-19: Na Slovensku pribudlo 101 pozitívnych prípadov, celkovo ich je 682
08.04.2020 Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom
07.04.2020 Klientske centrá, oddelenia dokladov, pracoviská cudzineckej polície a dopravné inšpektoráty MV SR budú v stredu a vo štvrtok zatvorené
07.04.2020 COVID-19: Celkovo 17.058 negatívnych vzoriek, potvrdených prípadov 581
07.04.2020 Voľný pohyb osôb na verejnosti bude počas veľkonočných sviatkov obmedzený
06.04.2020 Vláda pristúpila k obmedzeniu pohybu obyvateľstva a kontrolám na hraniciach pred a počas veľkonočných sviatkov
06.04.2020 COVID-19: Smutná štatistika - Slovensko má prvé úmrtia na koronavírus
06.04.2020 COVID-19: Na Slovensku pribudlo 49 pozitívnych prípadov, celkovo ich je 534
06.04.2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov
05.04.2020 O opatreniach platných počas veľkonočných sviatkov rozhodne v pondelok vláda SR
05.04.2020 COVID-19: Na Slovensku pribudlo 14 pozitívnych prípadov, celkovo ich je 485
04.04.2020 COVID-19: Celkovo 13 160 negatívnych vzoriek, potvrdených prípadov ochorenia 471
04.04.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
04.04.2020 Scenáre dopadu koronavírusu na Bratislavu
03.04.2020 Petržalský miestny úrad bude od 6. do 21. apríla fungovať v obmedzenom režime
03.04.2020 Nové opatrenia v meste v súvislosti s koronavírusom


zdroj: bratislava.sk

web od 2day