Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

Vedenie mestskej časti v súčinnosti s Magistrátom hl. mesta SR Bratislava a kompetentnými zložkami zabezpečuje v rámci prevencie všetky odporúčania ÚVZ SR, o vývoji situácie bude MČ Bratislava-Petržalka priebežne občanov informovať.

Prednosta MÚ Bratislava-Petržalka sa priebežne zúčastňuje na spoločných súčinnostných porád na Magistráte. Vzhľadom k tomu, že všetky posledné prípady koronavírusu zaznamenané v Rakúsku a Česku boli identifikované prenosom zo zasiahnutých oblastí, odporúčame Vám postupovať v zmysle odporúčaní ÚVZ SR – Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVD – 19.

otazky a odpovede

otazky a odpovede

otazky a odpovede

otazky a odpovede

otazky a odpovede

Čo je to nový koronavírus?

Epidémia akútnych respiračných infekcií vyvolaných novým koronavírusom (SARS-CoV-2) vznikla v Číne, najvyšší počet ochorení je v meste Wuhan.

Informácie, odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s novým koronavírusom 2019-nCoV nájdete na web stránke Úradu verejného zdravotníctva SR

Ako treba postupovať pri dávke ošetrovné v prípade podozrenia na koronavírus?

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí sa zaujímajú o dávku ošetrovné na dieťa, resp. blízkeho príbuzného po návrate z rizikových oblastí nákazy koronavírusom, že nárok na túto dávku im môže vzniknúť po splnení podmienok na jej priznanie.

Sociálna poisťovňa im odporúča najskôr telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a riadiť sa pri ďalšom postupe jeho pokynmi, resp. pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR a jeho regionálnych pobočiek.

Ak je regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadená karanténa dieťaťa do 10 rokov veku, ošetrujúci lekár potvrdí potrebu osobnej a celodennej starostlivosti. V záujme predchádzania šíreniu infekčných ochorení nie je nevyhnutné, aby napr. rodič navštívil detského lekára hneď v prvý deň ochorenia. Žiadosť o ošetrovné môže ošetrujúci lekár potvrdiť rodičovi dieťaťa aj spätne.

Lekárom potvrdené tlačivo Žiadosť o ošetrovné pre konkrétneho poistenca je potom potrebné postúpiť buď zamestnávateľovi (ak ide o zamestnanca, ktorý sa má osobne celodenne o chorého starať) alebo priamo pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu poistenca (živnostníci, dobrovoľne poistené osoby). Pobočka Sociálnej poisťovne následne posúdi nárok na dávku a splnenie všetkých ostatných zákonných podmienok na jej priznanie (najmä existenciu a trvanie nemocenského poistenia).

Podobne môže nárok na dávku ošetrovné na dieťa (ale len do 10 rokov veku dieťaťa) vzniknúť aj v prípade uzatvorenia školy – teda, ak predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie.

Informácie nájdete na stránke sociálnej poisťovne TU a TU.

Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP – TU.

Koronavírus a pracovné právo, PN a ošetrovné TU

Odporúčanie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby TU a apel na verejnosť v súvislosti s rozumným zaobchádzaním s linkou 155 TU

Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou. Odborníkov je možné kontaktovať mailom na: novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach uvedených TU.

Iformačný web hlavného mesta SR Bratislavy: Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

Rozhodnutie ministra školstva a najnovšie materiály k otváraniu ZŠ, MŠ a školských zariadení – aktualizované 22.5.2020 Všetky dokumenty nájdete TU.

Dôležité kontakty

Dôležité odkazy

Rozšírenie koronavírusu COVID-19 na Slovensku (mapa)

Pozitívne testovaní na Covid-19 v Bratislave

Aktuálny zoznam postihnutých oblastí

Súhrnné informácie
Dátum Situácia
18.03.2020 COVID-19: 1886 negatívnych vzoriek, 105 potvrdených prípadov
17.03.2020 Magistrát začal distribuovať prvé rúška
17.03.2020 Úrad vlády Slovenskej republiky zriadil pre koronavírus samostatný web
17.03.2020 Aktualizované: ktoré hraničné priechody sú otvorené?
17.03.2020 COVID-19: Máme ďalších 25 prípadov, na Slovensku je 97 pozitívnych osôb
17.03.2020 V súvislosti s koronavírusom je v ŽST Bratislava – Petržalka zrušená osobná doprava na všetky smery a pristupuje k zmene otváraniu vestibulu ŽST Bratislava-Petržalka, a to v nočnej dobe, v čase od 20:00 h do 5:00 h
17.03.2020 Aktualizované opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
16.03.2020 Dobrí susedia si pomáhajú. Mestská časť Bratislava-Petržalka vytvorila skupinu na FB, kde môžu medzi sebou komunikovať aktívni Petržalčania, ktorí pomáhajú alebo chcú pomáhať osamelým seniorom, alebo iným osobám, ktoré to teraz potrebujú
16.03.2020 Na Slovensku máme k 16.03. 2020 celkovo 72 potvrdených prípadov ochorení COVID-19, negatívnych je 1523 vzoriek
16.03.2020 Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020
16.03.2020 Stránkové dni miestneho úradu Petržalka sú od 16.3. 2020 do odvolania zrušené. V týchto dňoch môžete osobne využiť len podateľňu a pokladňu v upravených hodinách
16.03.2020 Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR rozšírili laboratórnu diagnostiku nového koronavírusu
16.03.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 16.03.2020
16.03.2020 Zákaz vstupu do vozidiel MHD bez použitia rúška, šatky alebo iného spôsobu zakrytia úst a nosa
15.03.2020 COVID-19 (koronavírus): Vláda prijala mimoriadne opatrenia
15.03.2020 COVID-19: Negatívnych 1375, pozitívnych 61 prípadov
15.03.2020 Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb
15.03.2020 Bezplatná právna poradňa bude zatvorená do odvolania
15.03.2020 Koronavírus - na ktoré kategórie zamestnancov sa vzťahujú výnimky z povinnej karantény?
14.03.2020 Na Slovensku máme 44 pozitívnych prípadov na koronavírus


zdroj: bratislava.sk

web od 2day