Zasadnutia komisií k aprílovému zastupiteľstvu (23.4.2013)

V súlade so zákonom č. 482/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov nie je možné zverejňovať program a materiály z rokovania sociálnej a bytovej komisie ako aj zápisnice zo zasadnutí sociálnej a bytovej komisie, a to za oblasť bytovú.

web od 2day