Zasadnutie zo dňa 27. septembra 2022

36. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční
27. septembra 2022 (utorok) o 9:00
v Dome kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova č. 3, Bratislava.

Zastupiteľstvo bude v deň konania k dispozícii online na našom oficiálnom YouTube kanáli Petržalka alebo na stránke www.zastupitelstvo.sk.

Občania, ktorí majú záujem vystúpiť ku konkrétnemu bodu programu, prípadne vystúpiť v bode Rôzne, prosím, nahláste sa vopred na organizacne@petrzalka.sk – Uveďte: Meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, bod č., téma.

web od 2day