Zasadnutia komisií k septembrovému zastupiteľstvu (25.9.2012)

Mestská časť v zmysle zákona 428/2000 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov nemôže zverejňovať program, materiály a zápisnice zo zasadnutí sociálnej a bytovej komisie za oblasť bytovú.

Pozvánky

Materiály

Zápisnice

web od 2day