Zasadnutie zo dňa 25. septembra 2018

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční
v utorok 25. septembra 2018 o 9.00 h
v kongresovej sále Technopolservices na Kutlíkovej ulici č. 17.

 

web od 2day