Ukončené projekty | PETRŽALKA

Prestavba školníckeho bytu na triedu materskej školy na MŠ Bohrova 1, Bratislava

 

 

 

Zelená bariéra Gessayova

 

 

Aktívni seniori

 

 

Obnova školského areálu ZŠ Lachova

 

 

Obnova Materskej školy Fedinova 7

 

 

 

 

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine – Petržalka

 

 

 

Obnova telocvične na ZŠ Turnianska

 

 

 

Zakúpenie motorového vozidla na rozvoz teplého jedla pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka

 

 

 

Spoločne EKO – učiaca záhrada

 

 

Výstavba detského ihriska na Pečnianskej ulici

 

 

 Oprava hasičskej zbrojnice DHZ MČ Bratislava-Petržalka

Modernizácia hasičskej zbrojnice DHZ MČ Bratislava-Petržalka – II. Etapa

 

 

 

Vytvorenie integrovaného konceptu umožňujúceho nasadenie inovatívnych technológií a služieb pre nezávislý život seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru

 

 

 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ

 

 

 

 

 

 Oprava hasičskej zbrojnice DHZ MČ Bratislava-Petržalka

Oprava hasičskej zbrojnice DHZ MČ Bratislava-Petržalka

 

 

 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

 

 

 

 

Nákup elektromobilu pre mestskú časť Bratislava-Petržalka (Nissan Leaf) 

 

 

Nákup elektromobilu pre mestskú časť Bratislava-Petržalka (KIA Soul)

 

 

Oprava nevyhovujúceho technického stavu multifunkčného miniihriska (ZŠ Holíčska 50) 

 

 

 Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne – Cezhraničná spolupráca miestnych samospráv a základných škôl

Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne – Cezhraničná spolupráca miestnych samospráv a základných škôl

 

 

Rekonštrukcia basketbalového ihriska Žehrianska – PROJEKT UKONČENÝ

 

 

Rekonštrukcia verejných detských ihrísk – PROJEKT UKONČENÝ

 

 

Oprava následkov havárie vodovodného potrubia BVS na ZŠ Prokofievova 5 – Projekt UKONČENÝ

 

 

Zateplenie fasády objektu materskej školy Iľjušinova 1, Bratislava-Petržalka – PROJEKT UKONČENÝ

 

 

web od 2day