Zasadnutie zo dňa 16. septembra 2020

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční
16. septembra 2020 (streda) o 9.00 h
v Dome kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3, Bratislava

web od 2day